lördag, januari 15, 2011

Jägarnas kommentarer är infantila

En person säger på Aftonbladets chatt: Om man låter vargstammen föröka sig okontrollerat helt utan jakt kommer den att växa till en för troligtvis alla oönskad nivå. Om varje vargflock tar ca 60 älgar/år (utan urskillning) så kommer älstammen att minska minst sagt drastiskt, rådjuren troligtvis försvinna. Någon gång måste väl varstammen minimeras eller ska den få växa i det oändliga?

Mitt svar till denna person är: Vargstammen kommer aldrig att föröka sig okontrollerat. Moder Natur har lagt in en fiffig lösning som heter svält. Vargstammen kan inte öka mer än det finns mat till. Alltså kan det inte bli för många vargar.
En vargflock dödar inte älg utan urskillnad. En vargflock dödar först och främst de svaga individerna, vilket innebär att älgstammen växer sig starkare. Det fungerar ungefär som jakthundsavel. Man avlar på de som kan tillföra rasen något, inte de svaga individerna. När det gäller rådjuren är de alla, som nu är ovanför Mälardalen en spridning av de som fanns naturligt i södra delarna av landet. Rådjuren har spridit sig långt norr ut pga att klimatet har blivit bättre för dem och de dessutom blir matade för att överleva. Varför skall dessa djur gullas med när vargen skall dödas? Vad är skillnaden?

Nästa kommentar på Aftonbladets chatt: Men Elisabeth, om inte jägarna jagade älg skulle trafikolyckorna med älg inblandat öka dramatiskt. Vad är viktigast då älgen (eller då vargen) eller människan?

Mitt svar blir: Om vi inte sköt bort älgens naturliga fiende, vargen, skulle kanske trafikolyckkorna också minska och jägarna stanna hemma i värmen istället? Då skulle vi kanske också minska olyckorna där jägarna skjuter varandra och sina hundar?

Nu har de iaf skjutit och dödat den första vargen och jag går ifrån datorn innan jag slår släggan genom skärmen. =c(

Inga kommentarer: