måndag, januari 17, 2011

16 vargar skjutna så här långt

Men det verkar också som den svenska vargjakten faktiskt kommer att tas upp av EUdomstolen. Tummarna hålles frenetiskt. Det är dock oerhört sorgligt att jägarna har riktat in sig på att skjuta vuxna vargar, vilket enligt dem skall minska föryngringen i reviret nästa år. Det borde väl ändå likställas med utrotning av en hotad djurart, vilket är olagligt, även i Sverige?!

Inga kommentarer: