onsdag, januari 06, 2010

Ulven kommer

Man formligen gråter blod över människors enfald. Hur kan man berättiga att skjuta av våra få vargar? Finns det ingen som kan använda hjärnan när det gäller detta fantastiska rovdjur? Varför vill inte människor anpassa sig till att även ta hänsyn till andra varelser på denna fantastiska planet? Hur kan vi svenskar sitta tyst och se på när jägarna får skjuta vilt i skog och mark? När var det senast en varg gjorde din tillvaro farlig? Om du envisas med att släppa din jakthund, i löptid, i ett vargrevir får du väl för fan skylla dig själv? Hur svårt är det att fatta att jycken då lever farligt? Nu utreds det jaktbrott i Dalarna då de skjutit ett djur för mycket. Gissar att det är fler än så som gått åt "för mycket" under denna slakt. Det blev åtminstone 2 som blev skadeskjutna och borde inte de räknas in i "avskjutningskvoten", då de också måste avlivas?

**ULVFAKTA**

Födoval

Vargens sociala organisation - att leva i flock - ger fördelen att kunna jaga stora bytesdjur. Vid sidan av de stora kattdjuren är vargen därför en av de få arter som klarar att nedlägga djur av en älgs storlek. Om flocken får vara i fred utnyttjar den oftast ett slaget byte till dess att det mesta är uppätet. Med sina kraftiga käkar klarar vargen att krossa nästan alla ben i en älg och tillgodogöra sig såväl ben som benmärg. I Sverige är älg, ren och rådjur vargens viktigaste bytesdjur, men hare, bäver och grävling kan också förekomma på menyn.

Tamboskap, i synnerhet får, blir stundom offer för vargar. I dag har man på många håll med bidrag från länsstyrelserna och ideella organisationer som SRF satt upp vargsäkra elstängsel, som visat sig vara ett mycket effektivt skydd för fåren.

Ett speciellt problem är att vargar stundom dödar hundar. Här torde det oftast handla om att en flock försvarar sitt revir mot en inträngande "varg".

Är vargen farlig för människan?

Det finns inget belagt fall någonstans i västvärlden i modern tid då en frisk, vild varg dödat en människa. Detta trots att vargforskningen varit mycket intensiv de senaste 60-70 åren och trots att det på många håll i världen finns gott om varg - i många fall i tättbefolkade områden. Ingen kan naturligtvis garantera att det aldrig kommer att ske, men man skulle utan tvekan kunna säga att vargen är mindre farlig än exempelvis älgen.

1 kommentar:

Monica sa...

Ja du det är patetiskt ynkligt att läsa i tidningen om jägaren som inte törs släppa ut sina barn längre.Men hillbillys med snus i mungipan och gällivarehäng kan man inte vänta sej mera av.
Ha det bra;-)